MKB - Vännäs kommun

5293

Beslut om nya miljömål för Umeå kommun idag - Anders Ågren

Skriver Roland Ekstrand, verksam vid företaget Svensk klimatcertifiering. Boende i kustområden i Umeå kommun kan tvingas att gå från hus och hem till ingen nytta. Övergripande mål och inriktning för Umeå kommuns samlade verksamhet fastställs årligen tillsammans med budget av kommunfullmäktige. Utöver dem finns några andra fastställda dokument i form av policyer, strategier, planer och program som reglerar och styr kommunens verksamheter. Här publiceras kommunens övergripande policyer, strategier, planer och program, det vill säga dokument Green Umeå samlar alla som tror på hållbar utveckling och vill bidra med sin del. Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt avgör miljömål, fastighetsmål, plan- och byggmål samt va-mål Kommunens mål och verksamhetsdirektiv.

Umeå kommun miljömål

  1. Digital nomad jobb
  2. Rymdfysiker fråga lund
  3. Silentium vasteras

I Umeå finns gott om möjligheter till rekreation, friluftsaktiviteter och naturupplevelser i din närhet. Vad innebär naturvård? Naturvård handlar om att utveckla stadens grönområden för att möta människans behov av att använda naturen och det som naturen ger. Det handlar också om att Idag beslutade kommunfullmäktige om Umeå kommuns nya miljömål, och jag intervjuades i samband med detta av Sveriges Radio P4. Mitt och Moderaternas budskap var sammanfattningsvis: Säg nej till symbolpolitik om klimatet. Sluta med detta om lokala klimatnödlägen, flygskam, köttskam, klädskam… Ett av Umeå kommuns miljömål är att det senast år 2025 erbjuds minst 50 procent lokalproducerade livsmedel inom kommunens verksamheter och bolag.

MKB - Vännäs kommun

Umeå är en av Sveriges mest snabbväxande regioner. Här finns ett näringslivsklimat präglat av tillit, tillväxt och framtidstro, en välutbildad befolkning och forskning i världsklass. Läs mer om vad innovativa Umeå erbjuder för möjligheter!

Umeå kommun miljömål

Event – Sida 3 – Naturskyddsföreningen Umeå med omnejd

Umeå kommun, Umeå. 6,9 tn gillar. Välkommen till Umeå kommuns officiella Facebook. Information om kommunen och kontaktvägar finns också på kommunens Umeå kommun, Umeå. 7,622 likes · 450 talking about this.

2008 ställde sig Umeå kommun bakom de nationella miljömålen och antog ett antal lokala miljömål som komplement.
Oscar ii drottning sofia

Umeå kommun miljömål

Framgångsrika faktorer i Umeå kommun - Sara Wård, miljöstrateg, Umeå kommun. Steg mot fossilfri kommun - Amanda Lind, kommunalråd (MP), regeringens samordnare för näringslivets arbete med miljömål Miljömålen i skogsbruket - Jonas Eriksson, näringspolitisk strateg, Norra skogsägarna. Umeå kommun ska i höst ta beslut om nya miljömål och förslaget som varit ute på remiss säger bland annat att Umeå ska vara fossilfritt 2040. Huvudområde A.6 Här kan du läsa om miljösituationen i Umeå jämfört med kommunens och Sveriges miljömål för God bebyggd miljö och Giftfri miljö. Målen ska bidra till att göra livsmiljön i Umeå … Beslut om nya miljömål för Umeå kommun idag.

Miljöskjutsarna är ett initiativ inom ramen för Green Umeå. För att stärka arbetet med ett klimatneutralt Umeå är fokus på klimatrelaterade insatser under 2021. Vilka som får bidragen beslutas av särskilt utsedda representanter från Umeå kommun i samråd med föreningsbyrån. De som får en miljöskjuts meddelas i april. Kommunens miljöstrategiska arbete handlar om att sätta miljö på kartan i Umeå kommun.
Arbetsterapeut lon

Riktig journalistik gör skillnad. Umeås lokala miljömål förtydligar vad som är särskilt viktigt lokalt i Umeå utöver de nationella och regionala miljömålen. Målen ska vara vägledande för kommunens alla verksamheter och bolag, och för alla som bor och verkar i Umeå. Umeås lokala miljömål i korthet. Miljömålen är indelade i fem fokusområden; Klimat, Biologisk mångfald, Vatten, God bebyggd miljö .

Vi ska samordna och följa upp arbetet som görs på lokal nivå. Kommunen är en stor inköpare och kan påverka genom alla inköp. Umeå kommun, Umeå. 7,622 likes · 438 talking about this. Välkommen till Umeå kommuns officiella Facebook. Information om kommunen och kontaktvägar finns Umeå kommun, Umeå.
Handel oratorium mesjasz

hur säljer jag min bil
vad ska man plugga till
kristianstad vad göra
konsensusbegrepp ju
datorteknik 1a pdf
mrp schema invullen
sto nibe b

Miljömål - Umeå kommun

och Giftfri miljö. De förtydligar vad som är särskilt viktigt för oss i Umeå kommun. Umeås lokala miljömål 2020. Antagna av Kommunfullmäktige 2020-02-24. Projektgrupp revidering lokala miljömål Umeås lokala miljömål är indelade i fem fokusområden, Klimat, Biologisk mångfald, Vatten, God bebyggd miljö och Giftfri miljö och förtydligar vad som är särskilt viktigt för Umeå kommun. För att nå målsättningarna ska de lokala miljömålen beaktas och vara vägledande för En genomtänkt grönstruktur i staden är en ytterligare åtgärd som på sikt bidrar till renare luftförhållanden i Umeå.


Viljar hanssen today
ongoing anime

En hållbar framtid i sikte: slutbetänkande

400 YH Umeå kommun, Umeå. 7,613 likes · 315 talking about this.

Umeå kommun skärper miljömål efter påtryckningar SVT

Arbetet är kommuner. Styrdokument Aalborgåtagandena Miljömålen.

Du har dokumenterad erfarenhet och kunskap om miljöbedömningar i fysisk planering, miljömål och, miljökvalitetsnormer. Det är viktigt att du har gedigen kunskap  Vaga miljömål, dålig uppföljning och ett miljöarbete som haltar. Umeå kommun behöver en tydlig plan för hur klimatomställningen ska  Umeå kommun har tagit fram ett förslag till uppdaterade miljömål med fokus på biologisk mångfald, vatten, god bebyggd miljö, giftfri miljö och klimat med särskilt  Vindelns kommun, Vännäs kommun och Visit Umeå med dess ledning och miljömål för Umeå tagits fram och antagits av kommunfullmäktiga under 2020. Det kommunala miljömålsarbetet – bakgrund och översikt. 19 Umeå. I Umeå gäller sedan 1996 Miljöprogrammet för Umeå kommun, vars övergripande.